Northern Tales

model: Joanna Wożniak
model: Iryna Miniv
stylist: Mery Magdalena Sobiesiak
make-up: Edyta Czerwińska
photo: Piotr Piątek
color: ReColorLab