Landscape

Share

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zabezpieczam Państwa dane osobowe takie jak np.:  adres e-mail, numer telefonu czy informacje dotyczące sesji fotograficznej. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich usunięcia lub poprawienia. Korzystanie ze strony oraz przeglądanie jej treści nie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych wymagane jest tylko w przypadku chęci kontaktu ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail znajdującego się na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych osobowych jest konieczne. 

Celem Polityki Prywatności jest zapewnienie ochrony prywatności w zakresie, który odpowiada standardom oraz wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Piątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR PIĄTEK SUN-MEDIA z siedzibą w mjs. Rożnowa 59/1, 32-020 Wieliczka, NIP: 683-157-31-50, e-mail: rodo@piotrpiatek.com (Administrator danych).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej i świadczeniem usług przez Administratora danych tj.: 
 • Obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie, 
 • Świadczenia usług fotograficznych,
 • Przygotowania oraz realizacji zawartej umowy,
 • Marketingu oferowanych usług (np. wysyłki newslettera).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą  przez okres, w którym będzie istnieć ku temu podstawa prawna, a zatem do momentu, w którym na Administratorze danych przestanie ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący do przetwarzania podanych danych osobowych tj.
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą
  z Administratorem danych,
 • zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora danych lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu ( wysyłka newslettera).
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora danych. Ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych.
 1. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z których usług korzysta Administrator danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. 
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do utrzymania strony internetowej,
 • Dostawca płatności,
 • Biuro księgowe,
 • Hostingodawca,
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia tych danych,
 1. Przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator danych stosuje środki organizacyjne
  i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie nowej wersji na stronie.

Save settings
Cookies settings