"Wiem, że przypadek, który sprawił, że zostałem fotografem, pozwolił mi w ogóle żyć. Jeśli danego dnia nie zrobię czegoś związanego z fotografowaniem, czuję się, jakby ominęło mnie coś niezbędnego do istnienia. To tak, jakbym zapomniał się obudzić."

Richard Avedon

Taki przypadek przytrafił się również mnie. Żyć pasją! To ona towarzyszy mi już ponad 20 lat i to dzięki niej wiele lat temu porzuciłem dobrze zapowiadającą się karierę inżyniera, aby zostać fotografem, realizującym wiele odpowiedzialnych produkcji fotograficznych i zleceń dla klientów.

Fotografuję, retuszuję, realizuję sesje fotograficzne, dbam o kolor i uczę. Całą swoją wiedzę fotograficzną zdobyłem ucząc się samemu, przede wszystkim ciągle fotografując.

Realizuję sesje zdjęciowe dla potrzeb reklamy zarówno ludzi (sesje wizerunkowe, portret) jak i pejzaż, przestrzeń czy architekturę – często łącząc estetykę z różnych dziedzin. Taka fuzja oraz umiejętna postprodukcja to coś, co właśnie doceniają moim klienci. Dzięki temu właśnie mogą otrzymać zdjęcia, które są nie tylko nowoczesne i prestiżowe, ale też skuteczne we wszelkich materiałach marketingowych.

Wybrane nagrody
i wyróżnienia

2 x Wyróżnienie,
International Photography Awards™
2018
Wyróżnienie,
FIAP 2013
Brązowa nagroda,
Epson Pano Awards 2013
Złoty medal,
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
im. Jana Sunderlanda
2012
Srebrny medal FIAP,
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
im. Jana Sunderlanda
2012
2 x Wyróżnienie,
International Photography Awards™
2011
Srebrny medal,
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
im. Jana Sunderlanda
2010
3 x Wyróżnienie,
International Photography Awards™
2008
Wyróżnienie – Portret,
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne
Olsztyn 2006

Zobacz moje portfolio i dowiedz się więcej o tym co mogę zaoferować.

Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block

Zabezpieczam Państwa dane osobowe takie jak np.:  adres e-mail, numer telefonu czy informacje dotyczące sesji fotograficznej. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich usunięcia lub poprawienia. Korzystanie ze strony oraz przeglądanie jej treści nie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych wymagane jest tylko w przypadku chęci kontaktu ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail znajdującego się na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych osobowych jest konieczne. 

Celem Polityki Prywatności jest zapewnienie ochrony prywatności w zakresie, który odpowiada standardom oraz wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Piątek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR PIĄTEK SUN-MEDIA z siedzibą w mjs. Rożnowa 59/1, 32-020 Wieliczka, NIP: 683-157-31-50, e-mail: rodo@piotrpiatek.com (Administrator danych).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą we wskazanych poniżej celach związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej i świadczeniem usług przez Administratora danych tj.: 
 • Obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie, 
 • Świadczenia usług fotograficznych,
 • Przygotowania oraz realizacji zawartej umowy,
 • Marketingu oferowanych usług (np. wysyłki newslettera).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą  przez okres, w którym będzie istnieć ku temu podstawa prawna, a zatem do momentu, w którym na Administratorze danych przestanie ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący do przetwarzania podanych danych osobowych tj.
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą
  z Administratorem danych,
 • zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora danych lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu ( wysyłka newslettera).
 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora danych. Ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych.
 1. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z których usług korzysta Administrator danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tj. 
 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do utrzymania strony internetowej,
 • Dostawca płatności,
 • Biuro księgowe,
 • Hostingodawca,
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia tych danych,
 1. Przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator danych stosuje środki organizacyjne
  i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie nowej wersji na stronie.

Save settings
Cookies settings