Apartament. Klimt House w Warszawie

Wnętrza

Produkcja sesji: Sun-Media
foto i retusz: Piotr Piątek