Portret korporacyjny

Portret biznesowy

modelka: Palina Yakubets
wizaż: Agnieszka Krzyżowska
stylista: Katarzyna Długosz
foto: Piotr Piątek
retusz i stylizacja koloru: ReColorLab