Stadion Narodowy w Warszawie

Architecture

foto i retusz: Piotr Piątek